Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Multiple Choice

Instructions: Select the best answer for each of the questions below. Choose only one answer.

Example:

_______ga ichiban atsui n desu.

Hachi-gatsu
Ku-gatsu
Shichi-gatsu


1. Kāru-kun wa Amerika no _______kara kimashita ka.
dare
doko
itsu

  2. Kūkō kara Okamoto-san no ie made jikan wadono kurai kakari masu ka. _______desu.
Ichi-jikan
Ni-jikan
San-jikan

  3. Tsukasa desu. Yoroshiku _______shimasu.
o-jama
o-sake
o-negai

  4. O-sake to bīru, _______ni shimasu ka.
dare
dochira


  5. Oishisō desu ne. _______ .
Irasshai
Ittekimasu
Itadakimasu

  6. Mō, onaka ga ippai desu. ______ deshita.
Otsukaresama
Gochisōsama
Gogurōsama

  7. Ittekimasu. _______ . Itterasshai
Yoroshiku o-negai shimasu
Itadakimasu

  8. O-yasumi nasai. _______ .
Arigatō
Jā mata ashita
Sumimasen

  9. Doko ga wakamono no machi desu ka. _______desu.
Asakusa
Shinjuku<
Shibuya

  10. Korekutokōru o kaketai n desu ga, dono _______ga tsukaemasu ka.
denwa
densha
terebi


Return to Japanese Quizzes